İzin formu oluşturabilmek için kongre kaydı yaptırmış olmanız gerekmektedir.

      İzin Metni Oluşturma Formu

Ünvan

İsim

Soyisim:

İzin Talebedilen Kurum

İzin Talebedilen Kurumun Bulunduğu İlçe yada İl:

 

 

 Önizleme


İzin Talebedilen Kurum

İzin Talebedilen Kurumun Bulunduğu İlçe yada İl

 

Sayın Yetkili,

07 - 11 Aralık 2022 tarihlerinde Pine Bay Otel - Kuşadası'nda yapılacak olan 22. Ulusal  Uyku Tıbbı Kongresi - 9. Ulusal Uyku Tıbbı Tekniker ve Teknisyenliği Kongresi 'ne katılmak üzere Ünvan İsim Soyisim tarafımıza başvuruda bulunmuştur.


Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla


Prof. Dr. İbrahim Öztura
Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı